27.06.19

Na počátku měsíce června proběhl tradiční potápěčský výcvik na zatopeném břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích.

Na počátku měsíce června proběhl tradiční potápěčský výcvik na zatopeném břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích. Výcviku se zúčastnili potápěči, mechanici, lékaři hlavní báňské záchranné stanice Ostrava, záchranáři – potápěči ZBZS Dolu ČSM, technici, potápěči a mechanici ZBZS PKÚ Odolov. Konfigurace zatopeného lomu ve Svobodných Heřmanicích s maximální hloubkou 35 až 36 metrů umožnuje nácvik ponorů s použitím dekomprese dle dekompresních tabulek. Letos jsme rovněž věnovali podstatnou část výcviku nácviku demontáže a montáže armatur pod vodou a zvedání předmětů pomocí potápěčských zvedacích vaků. Celkem bylo uskutečněno 61 ponorů v hloubce 10-30m. Jedna četa se během výcviku zúčastnila součinnostního cvičení integrovaného záchranného systému s názvem „Orkán 2019“, které se uskutečnilo na Jesenicku. Na závěr výcviku proběhla i funkční zkouška akceschopnosti při simulaci potápěčské nehody s využitím naší dvoumužné dekompresní komory. Do komory jsme umístili dva potápěče, kteří absolvovali dekompresní proceduru s max. tlakem 3,5 bar (35 metrů hloubky vodního sloupce). Celá zkouška dopadla úspěšně a ověřila připravenost řešit i krizové situace, které mohou nastat při potápění.