12.11.19

Ve dne 8.10.2019 navštívili představitelé OKD, HBZS, a.s. ve složení Petr Dedek, Zdeněk Pavelek a Ladislav Hübner CSRG (Centralna Stacja Ratownictwa Górnicnego s.a.) v Bytomi.

Předmětem jednání s vedením CSRG, Prezesem Zarzadu p.Piotrem Buchwaldem a Wiceprezesem ds. Technicznych p.Andrzejem Kleszczem, byla nejen výměna informací v oblasti organizace záchranné služby, zásahové činnosti, technického vybavení či metod školení a zásad záchranných prací. Hlavním cílem setkání bylo rozšíření stávající vzájemné spolupráce dané Dohodou ze dne 2.3.2012 o konkrétní možnou vzájemnou výpomoc při provádění záchranných akcí, a to jednak po stránce personální vysláním záchranných čet, tak i po stránce technické. Prvotním úkolem pro obě strany bude srovnání legislativy v oblasti řízení a zásad vedení záchranářského zásahu; organizace, vybavení a taktiky čety.
Současně se zástupci obou stanic shodli na oboustranném přínosu v plánovaném organizování společného záchranářského cvičení.
Závěrem pak byla vedením CSRG představena nová cvičná štola pro báňské záchranáře o délce 500 m.