15.12.20

Vážení obchodní partneři,
dne 30. listopadu 2020 byla mezi OKD, HBZS, a.s. na straně jedné jako prodávajícím a DIAMO, státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 000 02 739, na straně druhé jako kupujícím uzavřena Smlouva o koupi závodu OKD, HBZS, a.s.

Doklad o koupi závodu byl zveřejněn v obchodním rejstříku kupujícího dne 1. prosince 2020, čímž se převod vlastnického práva k závodu stal účinným.