12.03.20

V souvislosti s aktuálním vývojem šíření nákazy koronaviru Vás žádáme o spolupráci při řešení této situace a respektování stanovených opatření, o kterých budete při Vašem vstupu informováni službu konajícím dispečerem a jeho pomocníkem.

v souvislosti s řešením Koronaviru Covid 19 vydává ředitel HBZS následující opatření:

1. Do odvolání omezit na minimum návštěvy na stanici HBZS. Návštěvy budou evidovány, podrobeny orientačnímu vyšetření tělesné teploty a vstup do areálu jim bude povolen pouze v doprovodu navštěvovaného. Výjimku tvoří pouze řidiči firmy Minova, u kterých si bude toto měření provádět sama firma. HBZS si vymezuje právo kontroly evidence řidičů firmy Minova včetně naměřených hodnot.

2. Do odvolání se ruší možnost návštěv sloužících báňských záchranářů, včetně rodinných příslušníků. Výjimku povoluje pouze ředitel HBZS, v jeho nepřítomnosti sloužící velitel pohotovosti.

3. Rozmístění dezinfekčních prostředků k mytí rukou v prostorách budovy OKD, HBZS, a.s. a pravidelná dezinfekce klik dveří a schodišťových madel s četností co 24 hodin. Toto bude zajišťováno sloužící pohotovostí.

4. Výše uvedená opatření projednat s vedením všech firem, jejichž sídlo a zaměstnanci vykonávají svoji činnost v areálu HBZS v Ostravě.

V Ostravě 12.3.2020

Ing. Josef Kasper
ředitel

Osobě, které bude naměřena tělesná teplota 38°C, nebude umožňen vstup do objektu HBZS.