12.09.19

Dne 10.9.2019 proběhlo společné taktické cvičení složek IZS na téma ,,Záchrana osob se sebevražedným úmyslem z konstrukce těžní věže“ na lokalitě bývalého dolu Gabriela.

Dne 10.9.2019 proběhlo společné taktické cvičení složek IZS na téma ,,Záchrana osob se sebevražedným úmyslem z konstrukce těžní věže“ na lokalitě bývalého dolu Gabriela. Povolaný policejní vyjednavač vymluvil ,,sebevrahům“ jejich úmysly, ale z důvodů psychických a podchlazení dotyčných bylo rozhodnuto velitelem zásahu o transportu osob z těžní věže pomocí lezecké techniky. Cvičení se zúčastnili báňští záchranáři – lezci z HBZS Ostrava a skupina lezců HZS MSK z centrální hasičské stanice Karviná. Obě lezecké skupiny spolupracovaly a domluvili se na způsobu transportu. Určili si způsob slaňování osob s doprovodem – hasičská skupina pomocí lanovky a báňští záchranáři pomocí postupného sestupování po opěrné noze konstrukce těžní věže. Dvojice ,,sebevrahů“ byla bezpečně dopravena z koruny věže a předána Polici ČR a následně byla povolána zdravotní služba. Celý průběh cvičení sledoval Štáb cvičení a pověřený důstojník HZS MSK. Po celkovém vyhodnocení bylo konstatováno, že skupina lezců HZS MSK a lezců HBZS Ostrava jsou v plném rozsahu zastupitelní v případě jakéhokoliv zásahu ve výškách a nad volnou hloubkou.

Fotografie z cvičení naleznete ve fotogalerii.