Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí práce v oblasti detekce a indikace.

 • technické rozbory složení ovzduší klasickými metodami nebo na plynovém chromatografu
 • rozhodčí analýzy a posudky problematiky složení ovzduší
 • měření teplot bezdotykovými infračervenými teploměry
 • zjišťování tepelných zdrojů a úniků tepla termovizní kamerou
 • zjišťování průtahů vzdušin a netěsností s použitím značkovacího plynu hexafluoridu sírového SF6
 • výrobu referenčních (cejchovních) plynů
 • výrobu ampulí pro havarijní aromatickou signalizaci
 • kontrolu a opravy přístrojů pro indikaci a detekci (interferometry, nasávače, přenosné analyzátory s elektrochemickými čidly a katalytickým spalováním)
 • kontrolu a opravy analyzátorů firmy Dräger
 • kontrolu kvality nově vyrobených sérií detekčních trubic pro měření CO, CO2, H2S, NO + NO2, O2, včetně kouřových a předsádkových trubic, jejich technická kontrola pro možnost prodloužení jejich užitné doby
 • zkoušky filtračních sebezáchranných přístrojů
 • zkoušky izolačních sebezáchranných přístrojů
 • zkoušky pracovních a pomocných izolačních regeneračních dýchacích přístrojů.

Jsme vybaveni stacionárními a přenosnými analyzátory pro rozbor vzorků ovzduší a tlakových směsí plynů na CO, CO2, CH4, O2, N2, H2S, SF6 a plynných uhlovodíků firmy Maihak, Dräger, Servomex a plynovým chromatografem Dani s detektory FID, TCD a ECD s mezí detekce 10-8, analytickými přístroji pro cejchování a cejchovními etalony. Čisté plyny a cejchovní etalony nám dodávají fy Linde a Messer.

Úroveň našeho vybavení a pohotovost specialistů zaručuje jak vysokou úroveň a přesnost našich služeb, tak i jejich rychlost.

Kontaktujte nás

Ing. Petr Zielinski

zielinski@hbzs-ov.cz