Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí práce v oblasti dokumentaristiky.

Provádíme zejména:

  • fotodokumentaci, případně i videozáznamy mimořádných událostí
  • fotodokumentaci a videozáznamy kontrol a revizí objektů a technologických zařízení v dole a na povrchu, ve výškách i pod vodou
  • Videodokumentaci a monitoring svislých vrtů od průměru 60mm do hloubky 300m
  • výrobu školících, výcvikových, instruktážních a propagačních videoprogramů
  • fotodokumentaci a videozáznamy rodinných a společenských událostí
  • grafické práce na PC s použitím profesionálních programů.

Práce jsou prováděny profesionální záznamovou technikou. Fotodokumentace může být předána i v digitální formě na CD nosiči.

Průběh revizí a kontrol kamerou může být sledována z bezpečného místa na monitoru s možností následného použití záznamu. Školící, výcvikové a instruktážní videozáznamy jsou předávány včetně zvukové, případně i textové části.

Kontaktujte nás

Pavel Melicher

melicher@hbzs-ov.cz