Oddíl báňských záchranářů – potápěčů provádí práce pod vodní hladinou do hloubky 50m

Provádíme zejména:

  • Průzkumy, kontrolu a dokumentaci zatopených podzemních chodeb, přivaděčů a štol a technologických zařízení vertikálních horizontálních či úklonných.
  • Průzkumy, kontrolu a dokumentaci předmětů, objektů a zařízení pod vodou podvodním robotem Benthos do hloubky až 140m. Podvodní robot je vybaven vlastním pohonem a osvětlením. Ovládání z povrchové základny umožňuje sledování situace na monitoru s možností pořizování záznamu.
  • Montážní a demontážní práce, včetně vrtání, sbíjení a řezání plamenem pod vodou.
  • Ponory do fermentorů bioplynových stanic, včetně montážních prací uvnitř fermentorů.

Práce jsme schopni provádět i ve snížené viditelnosti, ve vysokých teplotách, popř. v kombinaci zásahu ve výšce a nad volnou hloubkou. Disponujeme vlastní dekompresní komorou a lékařem.

Kontaktujte nás

Ing. Jaroslav Provázek