Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí práce v oblasti požární ochrany.

Provádíme zejména:

 • kontrolu pojízdných a přenosných hasicích přístrojů ve smyslu vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb.
 • konzultace a poradenskou činnost v oblasti požární ochrany
 • technickou pomoc při určování počtu a druhu hasicích přístrojů a jejich rozmístění
 • vybavení objektů hasicími přístroji
 • opravy, tlakové zkoušky a plnění přenosných a pojízdných hasicích přístrojů
 • měření a revize požárních vodovodů ve smyslu ČSN 73 0873 včetně údržby, drobných oprav, doplnění materiálem apod.
 • kontroly automatických hasicích systémů FIRESTOP
 • kontroly, opravy a montáž nouzového osvětlení
 • opravy a tlakové zkoušky ocelových lahví k přepravě technických plynů
 • otryskání drobných kovových výrobků
 • prodej technických prostředků PO

Naše společnost má mimo jiné oprávnění provádět opravy hasicích přístrojů těchto výrobců případně dovozců :

 • KOVOSLUŽBA HASÍCÍ PŘÍSTROJE a. s. PRAHA
 • PYROSERVIS a. s. Praha
 • TEPOSTOP spol. s r. o.
 • ALBECO spol.s.r.o. LIBEREC
 • SANAL, S.R.L. (RAIMA)

Kontaktujte nás

Milan Žabčík, DiS.

zabcik@hbzs-ov.cz