OKD, HBZS, a.s. nabízí servisní služby a školení v oblasti dýchací a oživovací techniky.

Provádíme zejména:

 • Zkoušky funkce, technických parametrů a činnosti pracovních a sebezáchranných přístrojů fy. Dräger (Německo), DZGA (Ukrajina a Rusko),
 • Zkoušky dýchací techniky prováděné v návaznosti na řídící akty Státní báňské správy,
 • Záruční a pozáruční servis dýchacích a oživovacích přístrojů fy. Dräger,
 • Kontroly a opravy příslušenství dýchacích přístrojů (dýchací masky, ventily tlakových láhví),
 • Tlakové zkoušky tlakových láhví v objemu do 50l a plnicího tlaku 300 bar,
 • Plnění tlakových láhví kyslíkem pro dýchání v objemu do 20l a vzduchem do 50l, plnicí tlak do 300 bar,
 • Kontroly a opravy kyslíkových přečerpávacích kompresorů a vzduchových kompresorů fy. Dräger,
 • Kontroly a opravy zkoušecích přístrojů fy. Dräger,
 • Pronájem pracovních dýchacích přístrojů fy. Dräger (BG 4, PSSS 7000),
 • Pronájem sebezáchranných přístrojů fy. Dräger (OXY k 50 S),
 • Pronájem sebezáchranných přístrojů fy. DZGA Ukrajina (SSS 1PV KS,),
 • Školení školitelů a uživatelů sebezáchranných přístrojů fy. Dräger (OXY K 50 S) a DZGA Ukrajina (SSS 1PV KS),

Kontaktujte nás

Ing. Václav Tesarčík

tesarcik@hbzs-ov.cz