Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava provádí výcvik a školení v následujících oblastech:

 • základní školení a praktický výcvik nových báňských záchranářů
 • školení a výcvik členů báňského záchranného sboru včetně výcviku báňských záchranářů ve ztížených podmínkách (v tepelné komoře, za snížené viditelnosti v dýmnici, popřípadě v dole, na cvičném pracovišti nebo na jiném místě)
 • doplňková školení a výcvik pro báňské záchranáře pro získání osvědčení záchranář-lezec a záchranář-potápěč
 • školení zdravotnické přípravy a praktického výcviku v poskytování první pomoci
 • školení pro mechaniky dýchací a oživovací techniky
 • školení pro pracovníky organizací určené pro výdej, údržbu a opravy indikační a detekční techniky
 • školení pro pracovníky organizací určené ke školení uživatelů indikační a detekční techniky na vlastních organizacích
 • školení analytiků plynových laboratoří
 • speciální školení a výcvik pro vedoucí závodních báňských záchranných stanic a jejich zástupce
 • školení pro četaře
 • školení pro vedoucí likvidace havárie a inspekční služby
 • školení pro preventisty požární ochrany
 • doškolování a přezkušování plničů a kontrolorů hasicích přístrojů
 • poskytování výukových prostor vybavených audiovizuální technikou a počítači pro testování nebo pro užití výukových programů (max. 15 posluchačů), případně sálu pro 50 lidí
 • poskytování speciálních výcvikových prostor (dýmnice), kde jsou pro výcvik zastoupeny všechny typy důlních děl s možností snížení viditelnosti, zvýšení teploty a relativní vlhkosti okolního prostředí.

Kontaktujte nás

Jaroslav Španihel

spanihel@hbzs-ov.cz