Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava nabízí práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Práce jsou prováděny s použitím techniky průmyslového lezectví, případně zásahy ve velkých hloubkách s použitím mobilního havarijního vratu s dosahem až 1 500 m.

Provádíme zejména:

  • průzkumy, kontroly a revize, čištění a opravy svislých a šikmých důlních děl a podzemních objektů, revize jam, šachtic, komínů, hlubinných zásobníků, sil, studní, plynojemů, přehradních hrází a jiných výškových objektů s možností provádět fotodokumentaci nebo videozáznam vyspělou dokumentační technikou (včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fototografií, případně v digitální formě na CD)
  • zjišťování úniku tepla na výškových budovách a zařízeních termokamerou
  • montážní a demontážní práce, výměna vadných součástí
  • řezání, stříhání, pálení a svařování různého materiálu
  • nátěry a nástřiky potrubí, budov a konstrukcí
  • rozrušování hydraulickým trhacím zařízením
  • různé opravy

Práce jsou prováděny na vysoké technické a kvalitativní úrovni s použitím moderní bezpečnostní techniky. Některé z uvedených prací jsme schopni provádět i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených mikroklimatických podmínkách, nebo v těsných prostorách. Práce provádí periodicky proškolení zaměstnanci – průmysloví lezci – bánští záchranáři.

Kontaktujte nás

Ing. Ladislav Hübner

hubner@hbzs-ov.cz