Hlavní báňská záchranná stanice Ostrava provádí speciální práce s použitím záchranářské techniky.

Provádíme zejména:

 • likvidace všech typů důlních havárií
 • odstraňování následků havárií
 • práce v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí včetně prací pod vodní hladinou do hloubky 50 m, ve výškách a nad volnou hloubkou
 • stavba těsných uzávěr nebo hrází proti průniku plynů a hrází odolných proti výbuchu třaskavých plynů
 • utěsňování hrází proti průniku plynů injektáží okolí
 • vyplňování prostor rychle tuhnoucími hmotami
 • postřiky rychle tuhnoucími hmotami
 • rozrušování hornin a staveb hydraulickým trhacím zařízením
 • průzkumy důlních nebo podpovrchových děl a staveb včetně jejich dokumentace
 • plenění důlních děl včetně výklizu vypleněné výztuže, zařízení a materiálu a uzavření důlního díla
 • průzkumy, dokumentace a čištění úseků potrubí do úklonu 5 stupňů a od průměru 600 mm výše
 • čištění nádrží, případně cisteren vybavených přístupem o průměru alespoň 500 mm
 • inertizace prostor dusíkem (plynným nebo kapalným)
 • vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s nimi s použitím zvedacích podušek
 • zjišťování počátečních stadií samovznícení v dole i na povrchových skládkách, vypracování alternativ jeho možné likvidace, případně i provedení jeho likvidace.

Kontaktujte nás

Doc. Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D. MBA

pavelek@hbzs-ov.cz